Mateřská škola Bukovany, p.o., Bukovany 33, 779 00 Olomouc, IČ 70989389

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 a rok 2020, v návaznosti na §28 odst.3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtové odpovědnosti.

 

 

 

Výnosy roku 2019                            2.340.300,00 Kč

z toho:

Výnosy z dotace od kraje                  1.950.000,00 Kč

Provozní příspěvek zřizovatele             300.000,00 Kč

Úplata za školní vzdělávání                    90.000,00 Kč

Ostatní výnosy                                            300,00 Kč

 

 

Náklady roku 2019                          2.340.300,00 Kč

z toho:

Osobní náklady                                  1.950.000,00 Kč

Náklady provozní                                 390.300,00 Kč

 

 

 

 

Výnosy roku 2020                            2.340.000,00 Kč

z toho:

Výnosy z dotace od kraje                  2.050.000,00 Kč

Provozní příspěvek zřizovatel               300.000,00 Kč

Úplata za školní vzdělávání                    90.000,00 Kč

 

Náklady roku 2020                          2.340.000,00 Kč

z toho:

Osobní náklady                                  2.050.000,00 Kč

Náklady provozní                                 390.000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

Bukovany 20. 11. 2017

 

Sestavil: Mgr. Vladimíra Rášová

Ivana Opichalová