Dne 8.10. pojedeme POUZE s předškoláky do městské knihovny v Olomouci na program Říše hodných draků. S sebou roušku a pití do batůžku. Návrat normálně na oběd.Ostatní děti zůstávají ve školce.

Vážení rodiče, přátelé školy, srdečně Vás zveme na besedu s paní Zdeňkou Štefanidesovou, která se uskuteční dne 1.10. 2020 od 16:00 hod. Témata besedy se mohou různě prolínat dle zájmu publika, ale navrhnutá témata jsou: Hranice jsou nutné,  děti a svět médií a kreativita u dětí. V případě zájmu, prosím, kontaktujte ředitelku školy na čísle 734528681 nebo připište své jméno na seznam visící v šatně MŠ. Vstup na besedu s rouškou. Děkujeme za pochopení

Čtěte dále

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 24.9. pojdeme se všemi dětmi do Ornisu Přerov – záchytná ornitologická stanice. Prosíme o příchod dětí do 7:45 hod. Nejpozději v 8:15 hod budeme vyjíždět. S sebou batůžek, malou svačinku, pití a pláštěnku. Vyzvednutí dětí bude možné po obědě nejdříve o půl jedné. Děkujeme za pochopení, personál MŠ

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu nemoci lektorky se zítra neuskuteční první lekce sportovek. Přesouvá se na 5.10. neboť 28.9. je státní svátek. Děkujeme za pochopení

Vážení zákonní zástupci,

po domluvě s vedením Krokodýlka mám potvrzené informace, že uvnitř děti mohou běhat bez roušek a že budeme mít zábavní centrum pro sebe.

Čtěte dále

MILÍ RODIČE,

DOCHÁZÍ K AVIZOVANÉ ZMĚNĚ!!!

OD ZÍTŘKA, TJ. 10.9. PROSÍME, NOSTE ROUŠKY V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZBYTEČNĚ SE, PROSÍME, NEZDRŽUJTE V PROSTORÁCH ŠATEN ANI SCHODIŠTĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDETE MÍT ROUŠKU, DÍTĚ SI PŘEVEZME U DVĚŘÍ ZAMĚSTNANKYNĚ ŠKOLKY. PŘEDEJTE BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU DÍTĚ UČITELCE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Milí rodiče, ve čtvrtek 17.9. pojedeme se všemi dětmi do zábavního parku Krokodýlek v Olomouci. Pojedeme městskou hromadnou dopravou, tudíž prosíme rodiče šestiletých dětí, aby jim dali jízdenky a všechny rodiče, aby dali dětem roušky do autobusu. Oběd budeme brát s sebou a plánovaný příjezd dětí je autobusem ve 14:02 do Bukovan. V případě, že si nepřejete, aby vaše dítě do Krokodýlka jelo, prosíme, dejte včas vědět (do pátku 11.9.), abychom podle toho mohli zařídit personální zajištění.

Vážení rodiče, prosíme o respektování změny v čase příchodu do MŠ, který se mění na 8:15 hod. Prosíme všechny rodiče, aby své děti přivedli do mateřské školy nejpozději do 8:15 hod, kdy Rybičky odcházejí na ranní svačinku.

Čtěte dále

Vážení rodiče,

za týden nám začíná další školní rok. Všichni si jistě přejeme, ať ho můžeme celý strávit ve zdraví ve školce, škole, práci a nemuset se potýkat s žádnými bacily. V této době, více než kdy jindy je tedy velmi důležité, abychom byli k sobě navzájem ohleduplní a rýmu, kašel a nachlazení řešili zavčas. Chtěla bych Vás tímto požádat, abyste si děti v případě nemoci nechávali doma a nevystavovali ostatní děti a zaměstnance riziku přenosu. Provoz bude prozatím (uvidíme, co přinesou podzimní měsíce) pro všechny zúčastněné (děti, zákonné zástupce i personál) bezrouškový. Pokud ale chcete ve společných prostorách nosit roušky, rozhodnutí respektujeme. Prosíme, v šatnách se zdržujte pouze dobu nezbytně nutnou k převlečení a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi. Měření teploty při vstupu všem dětem dělat nebudeme, pouze orientačně při podezření na nemoc či zvýšenou teplotu.

Čtěte dále