Naše Mateřská škola využívá i finančních zdrojů Evropské Unie k níže uvedeným aktivitám.

PROJEKT MŠ BUKOVANY CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015437 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pomocí personální podpory školního asistenta zajistit lepší inkluzi ve škole a také umožnit další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ. Součástí projektu je rovněž realizace projektových dnů jak ve škole tak i mimo školu.

Aktivity:

2.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/12 – Projektový den ve škole

2.I/13 – Projektový den mimo školu

2.I/6b – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická pregramotnost

2.I/6e – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.I/6g – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – polytechnické vzdělávání

Specifickýcíl: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Celkové zdroje: 179 298 Kč

Plakát Šablony II.