UČITELKA POVĚŘENÁ VEDENÍM MŠ       –         Mgr. Petra Šumberová

UČITELKY           –         Lenka Bergerová, Klára Štolcarová

ŠKOLNICE           –         Alena Ptáčníková