Vážení rodiče,

níže najdete výsledky zápisu do MŠ Bukovany.

 

                                                                                            ROZHODNUTÍ

Mateřská školy Bukovany, příspěvková organizace, Bukovany 33,  svým ředitelem rozhodla v souladu s § 34, §165 odst. 2 písmeno b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění takto:

 SEZNAM UCHAZEČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

UCHAZEČ – reg. číslo

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ
01

 

Přijat/a
02

 

Přijat/a
03

 

Přijat/a
04

 

Přijat/a
05

 

Přijat/a
06

 

Přijat/a
07

 

Přijat/a

 

            Prosíme všechny zákonné zástupce dětí přijatých k 1.9., aby dítě přihlásili ke stravování nejpozději do konce srpna. Přihláška, v případě potřeby, je k dispozici ke stažení  v záložce Dokumenty. Dále žádáme všechny zákonné zástupce, kteří nedoložili vyjádření lékaře s razítkem a podpisem, aby tak učinili nejpozději do 26.5.2020. Trvalý příkaz na účet 1809701359/0800 na školné si můžete již zadat. Částka 400 Kč – celodenní docházka, respektive 200 Kč – 4 hodiny, splatné k 15. dni daného měsíce, první platba v září (pro přijaté k 1.9.2020).

 

 

Mgr. Petra Šumberová                                                                       Datum zveřejnění: 18.5.2020

ředitelka školy