Vážení rodiče,

za týden nám začíná další školní rok. Všichni si jistě přejeme, ať ho můžeme celý strávit ve zdraví ve školce, škole, práci a nemuset se potýkat s žádnými bacily. V této době, více než kdy jindy je tedy velmi důležité, abychom byli k sobě navzájem ohleduplní a rýmu, kašel a nachlazení řešili zavčas. Chtěla bych Vás tímto požádat, abyste si děti v případě nemoci nechávali doma a nevystavovali ostatní děti a zaměstnance riziku přenosu. Provoz bude prozatím (uvidíme, co přinesou podzimní měsíce) pro všechny zúčastněné (děti, zákonné zástupce i personál) bezrouškový. Pokud ale chcete ve společných prostorách nosit roušky, rozhodnutí respektujeme. Prosíme, v šatnách se zdržujte pouze dobu nezbytně nutnou k převlečení a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi. Měření teploty při vstupu všem dětem dělat nebudeme, pouze orientačně při podezření na nemoc či zvýšenou teplotu.

Dále žádáme, aby si děti nenosily do školky žádné hračky – pokud nedovolí učitelky např k tématu Hračky. Jedinou výjimkou je plyšáček na spaní u malých nově nastupujících dětí – tento plyšák, z hygienických důvodů bude zůstávat v postýlce dětí a nebude se odnášet každý den domů. Děkujeme za pochopení. Personál MŠ