Vážení rodiče, dnes odpoledne, tj. v pátek 29.1. 2021 proběhne připsání plateb na konta Vašich dětí, tudíž pokud jste poslali peníze nejpozději včera, peníze by Vám měly naskočit na kontě v portále Scolarest.  Obědy pro všechny děti, které budou mít konto s penězi, budou automaticky přihlášeny. I přesto prosím o kontrolu, zda je vše v pořádku. Na odhlášení/přihlášení obědu máte čas do neděle 13:20 hod.  Pokud by i přes to přese všechno něco nefungovalo, kontaktujte ředitelku nebo paní Lopatkovou. Děkujeme za spolupráci a trpělivost