Vážení rodiče,

po odmlce, která se délkou dá srovnat s letními prázdninami přichází, snad pro mnohé děti i rodiče :-), pozitivní zpráva. Mateřská škola se opět otevře a veškerý personál se již na děti těší (je zde podezřelé ticho, pelíšky vychladly, lepidla vysychají a barvy blednou :-)). Po dohodě se zřizovatelem se chystáme obnovit provoz mateřské školy od pondělí 18. 5.2020. Provoz však bude mít specifika vzhledem ke stávající situaci. Chtěli bychom Vás tedy požádat o součinnost a spolupráci s námi a organizačními a hygienickými podmínkami, které najdete níže. Předem děkujeme za pochopení a respektování.

Doba provozu zůstává stejná, tedy 6:30 až 16:00 hod. Co největší část dne bychom rádi trávili na zahradě MŠ na vzduchu. V budově MŠ se budeme scházet ráno, budeme se tam stravovat a spát. Ihned po svačině, pokud počasí dovolí, půjdeme ven na zahradu. Prosíme tímto o příchod do školky do 8:15, ať můžeme jít ihned na svačinu a poté se přesunout na zahradu a zminimalizovat pobyt v uzavřených místnostech.

Pro snížení rizik rodiče nebudou mít přístup do MŠ (výjimka první den pro náhled do skříňky kvůli náhradnímu oblečení a odnesení zubních kartáčků a kelímků).

Prosíme rodiče, ať se neshlukují před mateřskou školou a dodržují odstup 2 m a vyčkají, až na ně přijde řada pro předání dítěte personálu.

Při pohybu v areálu MŠ se ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POHYBUJÍ VŽDY V ROUŠCE.

Děti si bude ráno přebírat personál MŠ. K pobytu v MŠ budou přebírány POUZE DĚTI ZDRAVÉ. Každému dítěti bude změřena teplota a v případě zvýšené teploty, či jiných příznaků onemocnění (kašel, rýma či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) NEBUDE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJATO. Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

Do ani z MŠ, by děti neměli doprovázet prarodiče spadající do rizikové skupiny.

Bezprostředně po příchodu do prostor MŠ, po přezutí a převlečení si všichni důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem a vydesinfikují speciálním gelem.

V budově MŠ (s výjimkou stravování a spánku) budou děti nosit roušku (prosíme rodiče, aby zajistili dětem minimálně ještě jednu náhradní, raději dvě). Při pobytu na zahradě se děti budou pohybovat bez roušek.

Každé dítě bude mít v šatně dva uzavíratelné, podepsané igelitové sáčky (např. ikea), které rodiče přinesou první den do MŠ, do kterého personál MŠ bude dávat použité roušky. Rodiče si sáček při vyzvedávání odnesou s sebou, doma vydesinfikují a opět přinesou. (Druhý sáček bude k dispozici při zapomenutí vydesinfikovaného sáčku z předešlého dne).

V první den obnoveného provozu rodiče přinesou (nebo dostanou v MŠ k podpisu) čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz odkaz níže), kde jsou rovněž uvedeny rizikové faktory stanovené ministerstvem zdravotnictví.  Prosíme o pozorné přečtení, zvážení a následném rozhodnutí o účasti dítěte v MŠ. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské školy umožněn. Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6.Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8.Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

V případě, že dítě bude docházet do MŠ, nebudou si děti do MŠ přinášet ŽÁDNÉ hračky z domu. Dočasně jsme z herny odstranili i veškeré látkové a plyšové hračky, které se nedají operativně stírat desinfekčními prostředky.

Děti si do odvolání nebudou brát samy talíře, příbory a pití. Vše budou mít nachystané na stolech pro snížení rizika přenosu infekce.

Dále rušíme do odvolání polední čištění zubů – kartáčky a kelímky jsou nachystané ve skříňkách k odnesení domů.

Veškerá osobní hygiena, hygiena ploch i prostor bude ještě cílenější a častější.

Po standardní hygieně mýdlem si děti ještě vydesinfikují ruce speciálním gelem. Do odvolání budeme používat jednorázové papírové ručníky.

Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti s dohledem a kontaktujeme zákonné zástupce s žádostí o okamžité vyzvednutí dítěte. Do vyjasnění zdravotního stavu dítěte je pravděpodobný přechod k režimu celodenního nošení roušek pro všechny děti. Tatáž pravidla platí pro podezření onemocnění zaměstnance MŠ.

Při odpoledním vyzvedávání  bude opět zákonné zástupce (respektive zmocněné osoby) v případě potřeby vyzvednutí si něčeho z šatny doprovázet někdo z personálu MŠ.

Prosíme o informování ředitelky školy – sms či mailem, ohledně zájmu či nezájmu posílat dítě do MŠ s organizačně -provozními podmínkami uvedenými výše.

Děkujeme za reakce a přejeme zdravé bezstarostné dny.

V případě jakýchkoliv dotazů pište, volejte.

Další informace najdete zde:

příloha_čestné_prohlášení

ochrana_zdravi_ms – dokument MŠMT

Doporučení pro školky 27042020