Vážení rodiče,

mateřská škola Bukovany se od pondělí 12.4. 2021 otevírá pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání  a dále se také umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

V případě, že spadáte do některé z výše zvedených kategorií, prosím, nahlaste své dítě nejpozději do pátečního rána ředitelce mš.

V takovém případě je nutné si objednat stravu, a přijmout podmínky docházky do mš – testování antigenními testy výtěrem z přední části nosu, které budou prováděny dvakrát týdně – v pondělí a čtvrtek (pokud budou děti přítomné) nebo první den nástupu do mš. Testy poskytne MŠ a provádět je budou zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby. Na ranní testování je třeba si ponechat navíc cca 20-25 minut Vašeho času. Pedagogický pracovník bude pouze dohlížet. Při pozitivním výledku testu si zákonný rodič dítě hned odvede.

Děti nemusejí nosit během pobytu v MŠ roušky.

prosíme shlédněte video testování singclean – druhá část videa s asistencí

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR0VjIrzGIEfrKzoCMOBifxlaZswpgU1SnAGpcWiDkkdjoWM4Vv3lBAPe3E