Vážení rodiče,

v případě potřeby si můžete vyzvednout potvrzení pro slevu na dani za zaplacené školné u svých třídních učitelek.