Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Mateřská škola Bukovany, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Bukovany
Bukovany 57
779 00 Bukovany

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna-výdejna

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Bukovany, příspěvková organizace
  Bukovany 33
  779 00 Olomouc

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Bukovany, příspěvková organizace
  Bukovany 33
  779 00 Olomouc

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 734 528 681

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.msbukovany.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Bukovany, příspěvková organizace
  Bukovany 33
  779 00 Olomouc

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  w42kpgu

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2001897082/2010

6. IČO

70989389

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms@bukovany.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): w42kpgu

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Bukovany, příspěvková organizace, Bukovany 33, 779 00 Olomouc

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Bukovany, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.