Naše Mateřská škola využívá i finančních zdrojů Evropské Unie k níže uvedeným aktivitám.

Projekt ŠABLONY III. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021605 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pomocí personální podpory školního asistenta zajistit lepší inkluzi ve škole. Součástí projektu je rovněž realizace projektových dnů jak ve škole tak i mimo školu.

Aktivity:

3.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/9 – Projektový den ve škole

3.I/10 – Projektový den mimo školu

Specifickýcíl: Cílem projektu je personální podpora v MŠ a projektové dny pro děti.

Celkové zdroje: 248.472  Kč

letak_A3_publicita