logo

Mateřská škola realizuje od 1. 10. 2017 projekt s názvem „Nová mateřská škola“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002013. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, a usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.