Vážení rodiče,

dle informací z MŠMT:

Preventivní antigenní testování se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že se test provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy, nebude-li dítě přítomen v den termínu ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Termín se stanovuje na pondělí.