MILÍ RODIČE,

DOCHÁZÍ K AVIZOVANÉ ZMĚNĚ!!!

OD ZÍTŘKA, TJ. 10.9. PROSÍME, NOSTE ROUŠKY V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZBYTEČNĚ SE, PROSÍME, NEZDRŽUJTE V PROSTORÁCH ŠATEN ANI SCHODIŠTĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDETE MÍT ROUŠKU, DÍTĚ SI PŘEVEZME U DVĚŘÍ ZAMĚSTNANKYNĚ ŠKOLKY. PŘEDEJTE BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU DÍTĚ UČITELCE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ