Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje je v Olomouci v provozu mateřská škola na Holečkové ulici 10. Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Olomouckého kraje, v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem.

Níže výňatek z dopisu hejtmana:

Uvedená organizace provede opatření k zajištění péče o děti a žáky ve věku od 3 do 10 let ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Péče bude zajišťována v potřebném rozsahu dětem a žákům rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, dále zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče o děti a žáky bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15.

Spadáte-li do některé z výše uvedených skupin, nepobíráte ošetřovné na dítě a máte-li zájem, prosím, kontaktujte ředitelku MŠ.