Mateřská škola Bukovany p.o., Bukovany 33, Olomouc

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Bukovany na školní rok 2017 – 2018.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Bukovany:

 

Seznam přijatých uchazečů dle pořadových čísel:

01                                                                   přijat/a

02                                                                   přijat/a

03                                                                   přijat/a

04                                                                   přijat/a

07                                                                   přijat/a

08                                                                   přijat/a

09                                                                   přijat/a

10                                                                   přijat/a

11                                                                   přijat/a

12                                                                   přijat/a

13                                                                   přijat/a

14                                                                   přijat/a

15                                                                  přijat/a.

V Bukovanech 24.5.2017           Bc. et Mgr. Vladimíra Rášová

ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout od 29.5. ve školce, vždy po telefonické domluvě s ředitelkou školy – tel.číslo 734 528 681. Děkujeme!