ROZHODNUTÍ

Mateřská školy Bukovany, příspěvková organizace, Bukovany 33,  svým ředitelem rozhodla v souladu s § 34, §165 odst. 2 písmeno b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění takto:

 

SEZNAM UCHAZEČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

UCHAZEČ – reg. číslo

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ
01

 

Přijat/a
02

 

Přijat/a
03

 

Přijat/a
04

 

Přijat/a
05

 

Přijat/a
06

 

Přijat/a
07

 

Přijat/a
08

 

Přijat/a
09

 

Přijat/a
10

 

Přijat/a
11

 

Přijat/a
12

 

Přijat/a
13

 

Přijat/a

 

            Prosíme všechny zákonné zástupce dětí přijatých k 1.9. aby přihlásili své dítě ke stravování nejpozději do konce srpna. Přihláška bude nejpozději do konce června vygenerována poskytovatelem stravovacích služeb a zaslána na email.

 

Mgr. Petra Šumberová                                                             Datum zveřejnění: 28.5.2021

ředitelka školy