Ve dnech 26.10. a 31.10. se budou konat individuální konzultace se zákonnými zástupci dětí (v roce povinného předškolního vzdělávání) ohledně připravenosti pro vstup do ZŠ a případných příležitostí. Děkujeme, že se zapisujete do archu na nástěnce