Зарахування до дитячого садка Bukovany

Zápis do mateřské školy Bukovany

15.6.2022     12:00 – 13:30 hod

Лише для іноземців, яким надано тимчасовий захист

Pouze pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana

Мати з собою: дитячу візу, паспорт та візу законного представника, свідоцтво про народження дитини (за наявності), довідку про щеплення та довідку про тимчасове проживання.

Přineste s sebou: vízum dítěte, pas a vízum zákonného zástupce, rodný list dítěte (pokud máte), potvrzení o očkování od lékaře a doklad o přechodném bydlišti.

Двомовна програма буде доступна в дитячому садку

Dvojjazyčná přihláška bude k dispozici v mateřské škole.