GTH zařízení školního stravování spol. s r.o.

Školní jídelna Velká Bystřice

Loučná 703

783 53  Velká Bystřice

 

Věc : Oznámení o úpravě cen za stravování

 

Upozorňujeme strávníky a rodiče strávníků, že od 1. 9. 2020 dochází k úpravě cen za stravování, na základě rozhodnutí Rady města Velká Bystřice ze dne 25.5.2020

Tímto žádáme také o kontrolu předpisu inkasa.

 

         Úprava ceny stravného od 1. 9. 2020 – Školní jídelna Velká Bystřice
Aktuální cena Nová cena od 1. 9. 2020
3-6 let přesnídávka ranní 10,- Kč 11,- Kč
3-6 let oběd 21,- Kč 22,- Kč
3-6 let přesnídávka odpolední 10,- Kč 11,- Kč
7 let přesnídávka ranní 10,- Kč 11,- Kč
7 let oběd 25,- Kč 26,- Kč
7 let přesnídávka odpolední 10,- Kč 11,- Kč
7-10 let oběd 25,- Kč 26,- Kč
11-14 let oběd 29,- Kč 30,- Kč
15 let a víc oběd 33,- Kč 34,- Kč
Zaměstnanci školy 70,- Kč 70,- Kč
Cizí strávníci 70,- Kč 70,- Kč