Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do MŠ na školní rok  2024/2025

Zápis do MŠ na školní rok  2024/2025Datum konání:
7.5.2024

informace k organizaci a průběhu zápisu do MŠ Bukovany, p.o. na školní rok  2024/2025

Vážení zákonní zástupci,

zápis do Mateřské školy Bukovany, p. o., je stanoven na úterý 7. 5. 2024 od 9:00 do 11:00 hod.

Dokumenty nutné k zápisu v osobní formě:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání – součást lékařského vyjádření.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel. Zápis bude zpracován na ředitelství školy podle stanovených kritérií. Seznam s výsledky správního řízení bude vyvěšen na vstupní brance školy a na webu školy do 15 dnů od ukončení přijímání žádostí, tedy do 29.5.2024. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusejí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží v zákonné lhůtě  „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“.

Kritéria pro přijímání

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky podle §34 odst. 4 Školského zákona v platném znění.
  2. Děti s trvalým pobytem v obci Bukovany nebo s prokazatelným bydlištěm v Bukovanech (nájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)
  3. Děti, které dovrší 4 let věku do 31.8.
  4. Děti, které dovrší 3let věku do 31.8.
  5. Trvalý pobyt mimo obec Bukovany

V případě potřeby tištěných formulářů kontaktujte ředitelku školy na čísle 734 528 681.

Na všechny se těší kolektiv mateřské školy

Směrnice-ke-stanovení-kritérií

Kritéria-přijímání 2023/2024