Vážení rodiče, touto cestou Vám děkujeme za prima školní rok, za veškerou pomoc a ochotu při pořádání školkových aktivit a akcí, za dobrou komunikaci a spolupráci, veškerou materiální i nemateriální 🙂 podporu, kterou nám v průběhu roku nezištně poskytujete a těšíme se na příští rok s Vámi! Personál MŠ